Ardea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Beleid, vergunningen en procedures

De Brauw Blackstone en Westbroek Beoordeling aanpak bodemonderzoek
De Brauw Blackstone Westbroek advocaten & notarissen Beoordeling situatie geur en geluid bij VINEX-bouwlokatie Saendelft vanwege Forbo Krommenie
dersimo Vloerbedekkingen b.v Advisering bij bedenkingen woningbouwplan "Het Balkon" in verband met belemmering bedrijfsvoering
Gemeente Halderberge Bepalen aantal geurgehinderde woningen Stampersgat
Gemeente Leidschendam Geluidnota MIG voor bedrijven/woningen Middenweg
Gemeente Pijnacker Advisering in kader kort geding nieuwbouw vinexlocatie Ypenburg
Gemeente Pijnacker Voorstel aanpak reconstructie Oostlaan
Gemeente Rijndijk Akoestische aspecten vergunningsprocedure milieuvergunning
Hatral Leidschendam Advies bij bezwaar tegen toepassing art. 19 bestemmingsplanprocedure
Stichting Zuidhollands Schaatscentrum De Uithof Advisering over geluidsoverlast afvalverwerkend bedrijf  in kader Raad van State procedure
Treurniet Mengvoeders B.V. Raad van State procedure milieuvergunning
Witteveen+Bos Akoestische toets bouwplan

Industrie en verkeerslawaai

Adviesbureau Fundus B.V. 2nd Opinion akoestisch onderzoek aansluiting A13 Delft
Agro Advies B.V. Controlemeting WKK Houtverbrandingsinstallatie
Arteko 90 Nieuwbouw woning Berkel en Rodenrijs
Arteko 90 Bepaling geluidsbelasting van A13 en naastliggend bedrijf voor 4 nieuwe woningen
Beheer- en exploitatiemaatschappij de Uithof Controlemetingen De Uithof
Bouw- en aannemersbedrijf Schouten Akoestisch onderzoek Loonbedrijf van der Kraan
Büchner Kassen Akoestisch aspecten bedrijfsverplaatsing bedrijf voor kassenbouw
De Straat Milieuadviseurs B.V. Akoestisch onderzoek verandering en uitbreiding Beverwijkse Bazaar in het kader van aanvraag milieuvergunning
De Straat Milieuadviseurs B.V. Beoordeling akoestische rapportages bij vergunningaanvraag Wet milieubeheer
Gemeente Axel Akoestisch onderzoek nieuwbouwlocatie Oudeweg bij aardappelsorteerbedrijf, grondverwerkend bedrijf en jongerensociëteit
Gemeente Delft Berekening actuele en toekomstige geluidsbelasting A13
Gemeente Den Haag Advisering en begeleiding Raad van State procedure milieuvergunning en bouwvergunning
Gemeente Leidschendam Berekeningen indirecte hinder vanwege verkeer naar gemeentewerf
Gemeente Leusden Akoestisch onderzoek milieustraat Leusden in het kader van aanvraag milieuvergunning
Gemeente Nieuwkoop Geluidsberekeningen nieuwbouwplan centrum
Gemeente Pijnacker Controlemeting geluidscherm A13
Gemeente Pijnacker Verificatie en prognose geluidscherm N470 en A13 voor woonwijk Emerald
Gemeente Stellendam Inrichtingsplan industrieterrein Haven
Grontmij Verkeer & Infrastructuur Akoestisch onderzoek aanleg N293 bij Roermond
Grontmij Verkeer & Infrastructuur Akoestisch onderzoek ombouw N58-A58 fase 4
H. Mooyman Akoestisch onderzoek timmerbedrijf Mooyman
Haagsche Tramweg Maatschappij Akoestisch onderzoek milieuvergunning Lijnwerkplaats
HOMIJ Technische installaties b.v. Beoordeling offertes tunnelventilatoren HOV/verkeerstunnel Sijtwende
Hoogheemraadschap van Rijnland Akoestisch onderzoek Wet milieubeheer Afvalwateringzuivering Zandvoort
Jachtservice Zierikzee Akoestisch onderzoek vergunning Wet milieubeheer
Jongfresh B.V. Akoestisch onderzoek geluidshinder koelinstallatie
Kwekerij van Wijk Geluidmeting krachtinstallatie
Molenaar Jachtbouw Akoestisch onderzoek scheepswerf voor onderhoud en nieuwbouw van jachten
NV Irado Akoestisch onderzoek bij aanvraag oprichtingsvergunning Wet milieubeheer
afvalbrengstation Kreekweg Vlaardingen
ONS Milieu Akoestisch ondezoek proefinstallatie Biomassa
ONS Milieu Schiedam Akoestisch onderzoek splitsing en aanpassing Irado Bergschenhoek
Profile Warmerdam Geluidsonderzoek nachtopenstelling benzinestation Warmerdam
Pronk Project & Locatie Management Geluid installaties en muziek tijdelijke ijsbaan centrum Den Haag
Sport- en recreatiebad "Dol-Fijn" Akoestisch onderzoek geluidsituatie zwembad "Dol-Fijn" in verband met aanvraag vergunning Wet milieubeheer
Stadsgewest Haaglanden Akoestische consequenties ombouw HOV-sneltrambaan tot busbaan
Stichting Zuidhollands Schaatscentrum De Uithof Geluid en parkeerproblematiek in vergunningaanvraag Kartbaan Monster
Transport Consultants and Engineers Verkeerslawaaiberekeningen A73 bij Roermond in verband met aanleg IJzeren Rijn
Van Son en Koot B.V. Akoestisch onderzoek verplaatsing nachtelijke transporten bij tuinbouwbedrijf
Van Velden C.V. Geluid nieuwbouwplan tuinderij
Voordouw, slagerij Geluidisolatie maatregelen koel-/vriesinstallatie
Wasserij de Waslijn Akoestisch onderzoek voor Milieuvergunning

Laagfrequent geluid en trillingen

Adviesbureau N/Z-lijn Voorbereiding en aanpak onderzoek naar laagfrequent geluid nieuwe noord/zuid metrolijn
Adviesbureau N/Z-lijn Trillingen bij RAI-congresgebouw door N/Z-lijn
Adviesbureau N/Z-lijn Vertegenwoordiging onderzoekscommissie L400 Centrum Ondergronds Bouwen ter ontwikkeling van rekenmodel trillingen in de bodem
ARCADIS BOUW/INFRA BV Quick-scan geluid en trillingen tramtunnel mgr. Van Steelaan Voorburg
ENECO Controle geluidmetingen laagfrequent geluid bij trafostation
Gemeente Delft / TCE Trillingsprognose voor toekomstige spoortunnel in het kader van MER onderzoek Delft
NS Vastgoed / TCE Advies trillingsreducerende maatregelen nieuwbouw hotel boven sporen Amsterdam Centraal
NS-RIB Prognose trillingen goederenlijn België -Duitsland over Nederlands grondgebied (IJzeren Rijn)
NS-RIB Geluid en trillingen OTB-fase IJzeren Rijn
Stadsgewest Haaglanden Advies uitvoering trillingsmaatregelen tunnel Sijtwende
Transport Consultants and Engineers Trillingsprognose voor OTB IJzeren Rijn
Tuinderij van der Harg Laagfrequent geluid ketelhuis
Witteveen+Bos Trillingen vanwege slecht wegdek in woningen

 

 

 

SIGNAALBEWERKING  
Prorail & dBVision Tijd- en frequentieanalyse geluid mechanische en elektrische spoorwegbellen.  
   
BOUWFYSICA  
Gemeente Delft Isolatie woningen rond Gist-Brocades in het kader van sanering industrielawaai  
Gemeente Delft Sanering wegverkeerslawaai: gevelisolatie 40 woningen Delfgauwseweg  
Gemeente Delft Voorbereiding gevelisolatie 29 woningen  
Gemeente Halderberge Onderzoek gevelisolatie woningen in kader reconstructie wegverkeer  
HOMIJ Technische installaties b.v. Geluid vanwege luchtbehandelingsinstallatie kantoor Westermeijer  
Jorissen Simonetti architecten Advies geluidisolatie nieuwe woningen bouwplan Zoetermeer  
VVE Ter Haarstraat Amsterdam Geluidshinder stromen van water in leidingen in appartementencomplex  
   
ONTWIKKELING/ONDERZOEK  
Centrum voor Ondergronds Bouwen Onderzoekscommissie D100, Opstellen Richtlijn Laagfrequent geluid ondergrondse infrastructuur  
Etymotic Research Ontwikkeling LinkiT  microfoon array systeem voor slechthorenden  
Koninklijk Nederlands Meterologisch Instituut / Brain Electronics Ontwikkeling precisie luchtvochtigheidsmeter voor gebruik op schepen  
Leids Universitair Medisch Centrum Onderzoeksproject Cochlear Implant  
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ontwerp en bouw array-richtmicrofoon voor meting aan tunnelventilator  
Ministerie van Verkeer en Waterstaat Uitvoering geluidmetingen proefopstelling tunnelventilator bij NOVENCO A.S., Naestved