Ardea

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Geluid speelt een belangrijke rol in het dagelijkse leven. We gebruiken het voor communicatie als we spreken en luisteren en we kunnen er van genieten als het om muziek gaat. Daar staat tegenover dat we ook gehinderd kunnen worden door een teveel aan geluid als het gaat om wegverkeer, muziek van de buren of een bedrijf dat gebruik maakt van machines om producten te fabriceren en af te voeren met vrachtwagens. Kortom, wat voor de een klinkt als muziek in de oren is voor een ander een grote bron van ergernis.

BELEID, VERGUNNINGEN EN PROCEDURES
ARDEA adviseert overheden en bedrijven ten aanzien van vergunningen of meldingen op basis van de Wet milieubeheer en juridische procedures bij de Rechtbank en Raad van State. Wij voeren zelfstandig akoestische onderzoeken uit op het gebied van verkeer- en industrielawaai en maken daarbij gebruik van geluidsmetingen en prognoseberekeningen met speciale akoestisch computermodellen.

LAAGFREQUENT GELUID EN TRILLINGEN
ARDEA adviseert over hinder door laagfrequent geluid en trillingen door railverkeer, ondergrondse infrastructuur en industriële bedrijvigheid. Vaak blijkt dat een pragmatische aanpak op basis van verkennende trillingsmetingen en prognoses voldoende is om een probleem te onderkennen. Regelmatig worden we gevraagd om een 2nd opinion te geven bij specialistische rapporten van derden omdat het voor opdrachtgevers niet eenvoudig is om de vaak zeer technische resultaten inhoudelijk te beoordelen.

BOUWFYSICA, ARBO EN AKOESTIEK
ARDEA adviseert bij bouwprojecten. Adviezen betreffen de gevelisolatie van nieuw te bouwen woningen of bedrijfsgebouwen.
In het kader van ARBO unnen wij geluidsmetingen verrichten om te bepalen of er risico is voor gehoorschade dan wel dat de akoestiek van een ruimte communicatie beperkt. Op basis van geluidsmetingen en/of een auditieve beoordeling geven wij u advies om de akoestiek van een ruimte te verbeteren of maatregelen om het geluid van machines te beperken.

Voor het uitvoeren van de metingen en prognoses maken we gebruik van specialistische apparatuur en software:
- Geluidmeters Rion NA-28 (LAeq, Lmax, L95, nagalmtijd) met realtime een frequentiespectrum en opname geluid;
- Trillingsopnemers voor uitvoeren van metingen aan machines en trillende bouwdelen;
- Trillingsmeetapparatuur (Vibra-sbr+);
- Software voor prognoseberekeningen weg- en industrielawaai van de leveranciers Winhavik/Haskoning en dgmr (geomileu/geonoise); Deze software voldoet aan de Nederlandse regelgeving (IL-HR-13-01, HMRI1999 en Standaardrekenmethode verkeerslawaai 2);
- Eigen software voor berekeningen gevelisolatie op basis van rekenmethode gevelwering VROM en rekenmethode grote gemeenten.